มทร.อีสาน ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 1.2 ล้าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 พ.ค. 2562 ณ […]