ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ Mr.Tom Baksay อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้เดินทางเยือน University of Debrecen, Hungary โดยมี Prof.Dr. Ákos Pintér, Vice Rector ให้การต้อนรับและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย โดยในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการและแลกเปลี่ยนประเด็นในความร่วมมือด้านงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนกับ Faculty of Science and Technology และ Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental  ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของทาง มทร.อีสาน ในการขยายความสัมพันธ์ด้านงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติกับประเทศยุโรปกลาง

More from my site