มทร.อีสาน จับมือ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศฮังการี พร้อมขยายความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติกับประเทศในทวีปยุโรปกลาง

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]