นางสาววนิดา อ่อนน้อม นักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด หลานสาวย่าโม ในงานฉลองชัยชนะท้าวสุระนารี ปี 2562

More from my site