มทร.อีสาน เข้าหารือมหาวิทยาลัยชื่อดังในฮังการี ทำความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมงานวิจัยของนักศึกษาไทยที่ไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]