วันที่ 26 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณต้นน้ำลำตะคอง เหนือฐานคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 6 เมษายนนี้ ก่อนเชิญน้ำไปพักที่ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ซึ่งจะมีการแสดงมหรสพสมโภช การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน และกิจกรรมความรักและสามัคคีจนถึง วันที่ 8 เม.ย. จะเป็นพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ โดยเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากลานย่าโมไปที่พระอารามหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และวันที่ 9 เม.ย. จัดเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จากนั้นในวันที่ 10 – 11 เม.ย. จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดนครราชสีมาส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยรวบรวมไว้ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกต่อไป

More from my site