การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2562 มีมติกำหนดให้ มทร.อีสาน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

วันที่ 25 มีนาคม 256 […]