ทีมโพดโพ
นางสาวมนธีรา มนกลาง และ นายอาชาคริต งดสันเทีย นศ ชั้นปีที่3 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตัวแทนจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากการแข่งขันกราฟิกดีไซน์ระดับอุดมศึกษา “รายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี4” สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

More from my site