นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการชนช้างกราฟิก รายการแข่งขันกราฟิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทีมโพดโพ นางสาวมนธีร […]

ประธาน บ.ตรี เภียบ กรุ๊ป จากกัมพูชา มอบทุนการศึกษาให้ มทร.อีสาน จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]