วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมการเชื่อมและการตรวจสอบทางราง ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)วว.)
-ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ
-กองบำรุงการทางเขตสุรินทร์
-บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ออโต้มชั่น แมชชีน จำกัด
-บริษัท ที เอ็น จี โคออพเพอเรชั่น จำกัด
-บริษัท ช ทวี ก่อสร้างจำกัด

More from my site