สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)และกิจกรรม งานเสวนา CISMED ม่วนคั๊ก ต๊อนนนนนน “TECH STARTUP“

สถาบันชุณหะวัณฯ ขอเช […]

มทร.อีสาน ร่วมมือ เครือข่าย Biz Club ภาคอีสาน 20 จังหวัด เป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 13 มีนาคม 256 […]