มทร.อีสาน ร่วมทอดผ้าป่ากตัญญูบูชาคุณและบำเพ็ญกุศลบรรจุอัฐิบูรพาจารย์ “พระครูอนุกูลสิกขภูมิ” พระผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 10 มีนาคม 256 […]