วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ เทอมินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โคราช การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ 6 วงสุดท้าย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สรุปผลการประกวด วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลละ 30,000 บาท ได้แก่ วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และวงโปงลางราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, รางวัลแสดงอศิรนาฏกรรมอีสานยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได่แก่ วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รางวัลแสดงเส็งอีสานยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได่แก่ วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลผู้ขับร้องยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได่แก่ วงโปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำหรับวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ สามารถจัดแสดงโปงลางอย่างมืออาชีพ มีการร้อยเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอัตลักษณ์ และสามารถดนำศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานมาแสดงได้อย่างงดงาม นับว่าเป็นการสร้างมาตรฐานการแสดงดนตรีในรูปแบบโปงลางให้กับประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเป็นแบบอย่างของความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

More from my site