วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ เทอมินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช จัดการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ 6 วงสุดท้าย รวมรางวัลสนับสนุนกว่า 500,000 บาท โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมเป็นกรรมการจัดงาน

สำหรับพิธีเปิดการประกวดมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศักดิฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช กล่าวรายงาน โดย ดร.พงศ์ศักดิฐ์ เสมสันต์ กล่าวว่า การประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานโดยเฉพาะด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งการแสดงในรูปแบบวงโปงลางถือว่าเป็นอัตลักษณ์อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นการปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ยังตอบสนองนโยบายด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย ซึ่งถือว่าเวทีนี้เป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดของวงการโปงลางในประเทศไทย อีกทั้งมีรางวัลสนับสนุนการประกวดกว่า 500,000 บาทแก่ผู้เข้าร่วมประกวด

สำหรับวงที่ผ่านเข้ารอบ 6 วงสุดท้ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย วงโปงลางราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, วงโปงลางสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วงโปงลางคชศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วงโปงลางคนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วงโปงลางผกาลำดวน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ วงโปงลางศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ วงโปงลางสะออน และ เบียร์ พร้อมพงษ์ ร่วมแสดงดนตรีและสร้างสีสันภายในงาน

More from my site