วันที่ 6 มีนาคม 2562  มทร.อีสาน จัดโครงการ มทร.อีสาน ร่วมใจรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน และมีการจัดขบวนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ พื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ในตัวเมืองนครราชสีมา) และพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามสิทธิ์และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในประเทศ ซึ่งการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะอนาคตของประเทศอยู่ในมือของชาวไทยทุกคน พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่มาร่วมกันชี้ชะตาประเทศในวันที่ 24 มี.ค.นี้

More from my site