มทร.อีสาน เข้าหารือมหาวิทยาลัยชื่อดังในฮังการี ทำความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมงานวิจัยของนักศึกษาไทยที่ไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]

การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. และ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

วันที่ 26 มีนาคม 256 […]

การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2562 มีมติกำหนดให้ มทร.อีสาน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

วันที่ 25 มีนาคม 256 […]

นศ.ออกแบบนิเทศศิลป์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 รายการชนช้างกราฟิก รายการแข่งขันกราฟิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทีมโพดโพ นางสาวมนธีร […]

ประธาน บ.ตรี เภียบ กรุ๊ป จากกัมพูชา มอบทุนการศึกษาให้ มทร.อีสาน จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]

มทร.อีสาน จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดการเรียนการสอน ด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ สนองความต้องการความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในอนาคต

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC 2019)”

นายธนรัฐ สายทองยนต์ […]