วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะพร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.อีสาน เข้าร่วมพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2020 ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานภายในงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Krabi 2018 ได้ส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป Thailand Biennale Korat 2020 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพและเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งที่ 2 ในปี 2563 ด้วยความพร้อมในศักยภาพและพื้นที่จัดงาน อีกทั้งมีประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหอศิลป์อยู่เป็นจำนวนมาก มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะของเมืองเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนและการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน  มีความร่วมมือระหว่างศิลปิน คนในชุมชนและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม และมีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพเมืองให้เป็นเมืองศิลปะ รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาร่วมชมงานได้มากยิ่งขึ้น

More from my site