วันเด็ก 12 มกราคม 2562 สโมคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้น้องๆ บ้านโคกกรวด เนื่อในวันเด็กแห่งชาติ นับว่าเป็นวันที่ทำให้น้องๆมีความสุขอีก 1 วัน ของขวัญมูลค่ากว่า 5,000 บาท ขอบคุณน้องๆที่สนุกกับบูธของเรา

More from my site