วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ กำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 12 และ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มีการหารือเรื่องของการดำเนินงานด้านระบบรางและอากาศยาน ซึ่ง พอ.ประจิน ได้มอบหมายให้ มทร.อีสาน เป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสนามบินโคราชให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง