เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  มทร.อีสาน  มอบของขวัญปีใหม่ จากการสนับสนุนของบุคลากร มทร.อีสาน ให้กับบุรุษไปรษณีย์ ไปรษณีย์นครราชสีมา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มทร.อีสาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานจราจรกวดขันวินัย การจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขและเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับปี 2561

More from my site