วันที่ 18 มกราคม 2562 มทร.อีสาน ได้จัดพิธีร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ 14 ปี ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการโดยประธานในพิธีนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ควรได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” ซึ่งรวมรวมเรื่องราวของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยที่เริ่มก่อตั้งในยุคแรก และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมายัง มทร.อีสานในอดีต ซึ่งเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชาวราชมงคลอีสานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา