ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ในการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “รัตนโกสินทร์เกมส์” และใช้ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำมหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันด้วย กำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน จำนวนชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันมีทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ได้แก่เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตัน เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง ว่ายน้ำ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด ชักกะเย่อ และกรีฑา โดยมหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม มีดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมระหว่างการแข่งขัน ได้แก่ การประกวด RMUT Stars 2019 การประกวดวงดนตรีสากล และการประกวดผู้นำเชียร์ โดยองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง