ผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน โดย Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน Universities: January 2019 Edition 2019.1.0 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ผลปรากฏว่า มทร.อีสาน ติดอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ในอันดับ 42 ของประเทศ และ 5,349 ของโลก

ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

More from my site