วันที่ 25 มกราคม 2562 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน มทร.อีสาน จัดการประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 51 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมีคณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมการประชุม ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีนั้นมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และสำหรับในปี 2562 นี้ มทร.อีสานได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีการจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน

More from my site