นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในครั้งนี้และได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และอาจารย์จีรศักดิ์ สุพรมวัน เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมในการแข่งขัน

More from my site