นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2562

More from my site