สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์  2562 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ระดับ อุดมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  จำนวน 3 ผลงาน

************

1. เครื่องต้นแบบระบบรดน้ำสวนหย่อมอัตโนมัติ

   นายทศพล  ชาติเผือก     นักศึกษา

   ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร      อาจารย์ผู้ควบคุม

2. ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

   นายจักรกฤษณ์  ทุนสูงเนิน  นักศึกษา

   ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร         อาจารย์ผู้ควบคุม

3. อุปกรณ์ช่วยเตือนภัยสำหรับชาวต่างชาติ

นายชูศักดิ์   ทือเกาะ        นักศึกษา

   ดร.ศรันย์  คัมภีร์ภัทร         อาจารย์ผู้ควบคุม

More from my site