วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.วิศรุต กระบวนสืบ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ร่วมประสานกลุ่ม SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมกิจกรรม “โคราช 4.0 SME Digital Transformation 4.0 เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้อยู่หมัด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Train the Coach โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำที่ปรึกษาทางธุรกิจและเทคโนโลยี มาช่วยให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 สามารถแข่งขันได้

More from my site