วันที่ 27 ธ.ค.61  มทร.อีสาน นครราชสีมา   จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ณ  หอประชุมวทัญญู  ณ ถลาง  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์   ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงาน  โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม การบรรยายพิเศษ “การกระตุ้นจิตสำนึกการรักองค์กรและการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ” บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์อภินันท์ สีม่วง และอาจารย์ภานุมาส  เรืองทิพย์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง  ช่วงบ่าย  ได้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น  4 สี  ได้แก่  สีแดง  สีฟ้า   สีเขียว  สีเหลือง  การรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการจัดซุ้มอาหารเพื่อบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

 นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมจับสลากรางวัลแก่บุคลากร มทร.อีสาน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัล  จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  หน่วยงานภายใน มทร.อีสาน นครราชสีมา  และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน รวมกว่า 100 รางวัล   งานนี้ได้ทั้งความรู้จากการรับฟังการบรรยา ได้ทั้งความสนุกสนานจากการแข่งขันกีฬา ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นโอกาสให้บุคลากรในสังกัดมทร.อีสาน ซึ่งมีจำนวนมากทั้งสายสนับสนุนและวิชาการได้ด้พบปะสังสรรค์กันอีกด้วย

More from my site