วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บริการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต จำนวนกว่า 300 คน

More from my site