นักศึกษาและตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลครั้งที่ ๔

นักศึกษาและตัวแทนอาจ […]