สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญ ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
เข้าร่วมงาน “โคราช 4.0” SME Digital Transformation 4.0 เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้อยู่หมัด ด้วยแนวคิด 4.0 ภายใต้กิจกรรม SME Coach
ในวันวันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 62

ลงทะเบียนได้ที่นี่
สำหรับที่ปรึกษา
https://goo.gl/forms/UjU2IMsl5SUYSivI3

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 62
สำหรับผู้ประกอบการ
https://goo.gl/forms/7rTI1xpmzdJHG2CI2
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-946-7819 คุณบุณฑริกา
044-233-000 ต่อ 1991/1912 สถาบันชุณหะวัณฯ

More from my site