ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมงาน “โคราช 4.0” SME Digital Transformation 4.0 เพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้อยู่หมัด ด้วยแนวคิด 4.0 ภายใต้กิจกรรม SME Coach

สถาบันชุณหะวัณเพื่อก […]