การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ […]

มทร.อีสาน จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 51 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

การแข่งขันฟุตบอลประเ […]

งานแถลงข่าวการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ […]

มทร.อีสาน ร่วมประชุมกับรองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ กำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 12 และ 13

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ […]