มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการวางแผนการเงินเบื้องต้น ของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครราชสีมา THAIFA CHALLENGE IN UNIVERSITY #1 (TCU #1) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา

More from my site