วันที่ 28 มิ.ย. 61 คณะผู้แทน มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคัดเลือกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2561 ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดย มทร.อีสานได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายชุดวัฒนธรรมสีแสดและนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมในทุกๆ วันพฤหัสบดี และในทุกๆ วันศุกร์บุคลากรจะร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสีสันตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้หน่วยงาน รวมถึงส่งเสริมให้ชาว มทร.อีสานและคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของทรัพยากรในท้องถิ่นไทยและนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม