อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลอันดับที่ 3, รางวัลชมเชยระดับประเทศ และรางวัลที่ 7 ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2018 โดยเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Grand Hall 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
รายละเอียดดังนี้
รางวัลประเภทนักเรียน – นักศึกษา
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
นายจิรกฤต รัตนสถาพร นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
นางสาวกัญญา ทาเคน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4

รางวัลประเภทผู้ประกอบการ บริษัท นักออกแบบ ประชาชนทั่วไป
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสินค้าทั่วไป
รางวัลที่ 7 โล่รางวัลและเกียรติบัตร
นางสุคนรัตน์ ศรีมงคล อาจารย์สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม