นักศึกษา มทร.อีสาน โชว์ผลงานสื่อ info graphic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ

มลต รบรางวล

นางสาวอธิญชย์ญา สบกลาง และ นายธนกฤต บริรักษ์เมธี นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้โชว์ผลงานในช่วงปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 กับ บริษัท ไลค์มี จำกัด (Like me co.,LTD.) สร้างผลงานสื่อ info graphic ชื่อ 2 สถานการณ์จำลองการกู้ร่างนักศึกษาตกเหวที่อเมริกา ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพระดับนานาชาติ The Communicator Awards ในงาน 24th Annual Communicator Award of Distinction Winners ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับไอเดียใหม่ๆ ทางด้านการตลาดและการสื่อสาร โดยผลงานของนักศึกษา มทร.อีสานนี้เป็นการนำ info graphic มาใช้จำลองเหตุการณ์ ความยาก-ง่าย ในการช่วยเหลือ 2 นักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุรถตกเหวที่อเมริกา โดยที่ทางสหรัฐอเมริกาได้เตรียมวางแผนการช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างล่าช้า เพราะแรงลม และระดับน้ำที่สูง โดยมีการช่วยเหลือมีเพียง 2 วิธีเท่านั้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งผลงานที่นักศึกษา มทร.อีสานสร้างขึ้นมานี้สามารถทำให้เข้าใจสถานการณ์ในสภาวะนั้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถติดตามผลงาน 2 สถานการณ์จำลองการกู้ร่างนักศึกษาตกเหวที่อเมริกา ได้ที่ Facebook fan page : Infographic Thailand

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม