ขอแสดงควายินดีกับ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และนศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อาจารย์เอกชัย แซ่จึง และ ดร.วศิน ตรีสินธุรส คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้ประสานงานจากสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (CISMED) ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงาน (Pitching) ในเวที Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช./STi) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

ทีม AquRium Genius ประกอบด้วย นายรณกฤต โพธิพันธุ์ และนายวัฒนา คชช้าง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ ทีม Share&Care จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการจำนวน 25,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมต่อไป

232763

232766

KKU Pitching 180506 0130

STUP ES 228

DSC01576

DSC01616 0

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม