head-banner

20761

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้รับรางวัลชนะเลืศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในรายการโทรทัศน์แข่งขันกราฟิกดีไซน์ของประเทศไทย โดยออกอากาศทางช่อง amarin 34 hd

การแข่งขันกราฟิกดีไซน์ระดับอุดมศึกษา "รายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี3" ตอน กราฟิกเพื่อชุมชน
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่

ทีมตำผสม คว้ารางวัลชนะเลิศ
พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ
1. นายพงศกร ศรีโชติ
2. นายทัดเทพ กลิ่นศรีสุข
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3

ทีมม่อร่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และโล่เกียรติยศ
1. นางสาวผุสดี เสงี่ยมกลาง
2. นายคัมภีร์ เพ็ชรจะบก
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม