วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รับมอบทุนจากนายธนง มั่นวงศ์ ประธานชมรมตะโกรายตะวันออก และเป็นผู้แทนจากบริษัท ไทเคเอ็นเค เอ็นจิเนีริ่ง จำกัด เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ให้แก่ นางสาวสิริยากร โคกนาดี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายปนวัฒน์ การบรรจง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวศศิกรานต์ โรจนไพฑูรย์ทิพย สาขาวิชาวิศวกรรม

ชมภาพเพิมเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม