วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และประธาน ทปอ. มทร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒธรรมไทย ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สังคม โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 Thailand Biennale Krabi 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะระดับโลก
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบุคคลและทีม จากนั้นเป็นพิธีมอบคฑาวัฒนธรรม 9 ราชมงคลให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งคฑาวัฒนธรรมนี้ ออกแบบโดย อ.ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน เมื่อครั้ง มทร.อีสานได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโครงการฯ และที่ประชุมอธิการบดี มทร. เห็นว่าเป็นตราสัญลักษณ์ที่มีความหมายสื่อถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของชาติ กับการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง จึงประกาศให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโครงการตลอดไป ซึ่งหลังจากช่วงมอบคฑาวัฒนธรรม 9 ราชมงคลแล้ว ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง แบะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้นำเสนอการแสดงในชุด "วิพิธทัศนา..นาฏลีลาแห่งอีสาน" เป็นการนำเอาศิลปวัฒนธรรมภาคพื้นอีสาน อาทิ วัฒนธรรมอีสานใต้ การเซิ้งบั้งไฟ การแสดงแพรวากาฬสินธุ์ โดยมีนักศึกษาร่วมกว่า 60 คนและการแสดงได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

ข่าว : ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม