ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเย็น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและประธาน ทปอ. มทร. พร้อมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กล่าวต้อนรับ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทบุคคล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด ประเภทนักร้องชาย ได้แก่ นายกฤษณะ โกสันเทียะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับร้องบทเพลงสาริกาไร้รัง ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาววณิชนันท์ บุญสถิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขับร้องบทเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้ง โดยจะมีการประกาศผลการประกวดในวันที่ 4 พฤศจิกายน ณ เวทีกิจกรรม อ่าวนางแลนด์มาร์ค จ.กระบี่

ข่าว : ศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม