วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13 ของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ณ ห้องประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังการนำเสนอแผนงาน/โครงการ เขตตรวจราชการที่ 13 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดย มทร.อีสาน ได้มีการนำเสนอโครงการท่าเรือบกนครราชสีมาในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยได้ชี้แจงถึงความพร้อมในการจัดตั้งท่าเรือบกของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่ามีความเจริญทางเศรษฐกิจและความพร้อมในหลายๆ ด้าน รวมถึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และพลังงานสะอาด อีกทั้งได้เสนอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสารธารณะในเขตเมืองโคราช ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับ EEC โดยเน้นผลลัพธ์ที่ให้ประชาชนมีค่านิยมในการใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่มุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม