วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมงานประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทง ณ บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และเป็นกิจกรรมสำคัญในงาน Thailand Biennale Krabi 2018 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเรือหัวโทงที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม อีกนัยยะหนึ่งเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านวินัยการให้บริการและการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม