ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กองพัฒนานักศึกษา และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง มทร.อีสาน นำนักศึกษาร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมชุด Edge of the wonderland สุดขอบฟ้าดินแดนมหัศจรรย์ ภายใต้โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ซึ่งมี มทร.รัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมชุดนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 1 Thailand Biennale Krabi 2018 ณ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยในนิทรรศการศิลปวัฒธรรมปีนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่นไทยที่น่าสนใจภายใต้หัวข้อสุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้กล่าวรายงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม