ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มทร.อีสาน จัดโครงการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในงานมีการบรรยาย “ทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 การบรรยาย “แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563” มีการประชุม Retreat แผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน เพื่อทบทวน ปรับปรุง และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้มีการนำเสนอกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภบงบลงทุนในแผนงานพื้นฐาน และแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามวิทยาเขต ยุทธศาสตร์ และแผนงานมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลเพื่อใช้ในการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม