วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 มทร.อีสาน จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคาร 6 ชั้น 1 แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาออกบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ซึ่งมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัย เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งสิ้น 102 คน ทั้งนี้การตรวจสุขภาพเป็นประจำนั้นเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันนำไปสู่การหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคได้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม