0001

อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวโคราช ดันให้บุคลากรมีทักษะทั้งภาษาและวัฒนธรรม
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 19.20 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมเสวนาพูดคุย เรื่อง “ทิศทางของการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา” ในงานเทศกาล Khaoyai jazz in the vineyard 2018 เส้นทางหุบเขาแห่งความสุข และ ดนตรีแจ๊สในยามเย็น ณ โรงแรม เดอะเปียโน รีสอร์ด เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวในการเสวนาครั้งนี้ว่า หน้าที่ของมหาวิทยาลัย สำคัญที่สุดคือการเตรียมบุคลากรไว้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เน้นผลิตมัคคุเทศก์ให้มีคุณภาพทางด้านภาษาและองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มาช่วยด้านการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุค Thailand 4.0

0020

0022

0034

0035

0038

0006

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม