มทร.อีสาน ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำโคราชสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกล์ของภูมิภาค

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณาจารย์มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 “งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกล์ของภูมิภาค” ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันนำเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยรวมถึงสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านผ่านประตูการค้าหลัก (ท่าเรือแหลมฉบัง) และกำหนดแนวทางการพัฒนาและพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) โดยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้เสนอความพร้อมสนับสนุนนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางจัดตั้งพื้นที่พัฒนาท่าเรือบก เนื่องด้วยนครราชสีมามีโครงข่ายคมนาคมพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางเหมาะสมครอบคลุมประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในอนาคต อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านระบบรางอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้นครราชสีมาสามารถดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่อื่นๆ โดยหลังจากนี้การนำเสนอจากจังหวัดต่างๆ เมื่อคณะกรรมการรวมคะแนนความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอผลการศึกษาต่อกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี โดยจะทราบผลประมาณปลายปี 2561

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม มทร.อีสาน

loader
No events found

เมนูข่าวกิจกรรม